ویدئوها

اندیشکده قلب سلیم

پایان دوره سطح ۱ اولین دوره استراتژی برای کودکان

توضیحاتی درباره ADHD

مروری بر فعالیت های سال ۱۴۰۱

مروری بر فعالیت های سال ۱۴۰۰

مروری بر فعالیت های سال ۹۹

مروری بر فعالیت های سال ۹۸

مروری بر فعالیت های سال ۹۷

مروری بر فعالیت های سال ۹۶

حضور استاد بااوسی در برنامه انارستان شبکه افق

برنامه زنده اشراق از شبکه قرآن - شب اول

برنامه زنده اشراق از شبکه قرآن - شب دوم

برنامه زنده اشراق از شبکه قرآن - شب سوم

برنامه زنده اشراق از شبکه قرآن - شب چهارم

برنامه زنده اشراق از شبکه قرآن - شب پنجم

برنامه زنده اشراق از شبکه قرآن - شب ششم

سخنرانی ۲۲ بهمن ۹۷ در رابطه با تغذیه و سلامت

کاشت درخت مثمر توسط استاد بااوسی