اطلاعات تماس با اندیشکده

آدرس اندیشکده:

تهران، پیروزی، پ ۵۹۷، و ۲

تلفن های تماس:

۰۲۱-۷۷۴۱۰۹۶۹

۰۹۲۱-۲۵۴۳۶۷۰

ایمیل:

info@ghalbesalim.com

ما روی نقشه:

شبکه های اجتماعی:

aparat55

اندیشکده

اندیشکده

استاد بااوسی