کلبه سلامت

مطالعات ما نشان می دهد که دایره مسائلی که روی سلامتی (به معنای حقیقی آن) تاثیر دارند بسیار وسیع تر از باور غالب مجامع علمی روز دنیاست و نادیده گرفتن این حجم از مواردی که نیازمند بررسی و رسیدگی و رشد است، خطایی بزرگ محسوب می شود.

تبیین این موارد، از سال ۱۳۹۳ در قالب کرسی نظریه پردازی با عنوان کلبه سلامت به صورت هفتگی بدون توقف تا امروز ادامه داشته است و به یاری خداوند منان ادامه خواهد داشت. اطلاعات برگزاری این کرسی نظریه پردازی به شرح زیر است:

هر یکشنبه راس ساعت ۱۵ ، تالار شهید ادواردو آنیلی

به آدرس: تهران، پیروزی، پ ۵۹۷، و ۲

آرشیو جلسات برگزار شده

دقت شود که آرشیو کامل نیست و در حال تکمیل است