آبله مرغان

آشنایی با ویروس هرپس واریسلا(آبله مرغان)

واریسلا یا آبله مرغان یک بیماری خفیف و بسیار مسری است که در کودکان به صورت عمده مشاهده می شود. این بیماری با بثورات وازیکولی منتشر پوست و غشاء مخاطی مشخص می گردد.
آشنایی با ویروس هرپس واریسلا(آبله مرغان)