آلفا هیدروکسی

اسید لاکتیک و درد

یکی از دلایل خستگی زود هنگام و گرفتگی عضله تولید بیش از حد اسید لاکتیک در بدن است که میتوان این امر را با تدابیری در تمرین کاهش داد در ضمن با ورزش منظم و مرتب نیز میتوان تولید لاکتیک اسید را در بدن به حد نرمال رساند.
اسید لاکتیک و درد